,, Muzika mane surado”,- tokiais žodžiais Tomas Montvila, publikai geriau pažįstamas kaip DJ MONTELLO, apibūdina savo ryšį su muziką. Pramogų versle jau sukasi 7 metus ir yra grojęs plačiai žinomuose klubuose: ,,Exit” Palanga, ,,Port”, ,,Oscar”, muzikinis klubas ,,Bluez”, ,,Sky 21 Terrace”, ,,Kàrma” ir visiems gerai pažįstamame festivalyje ,,Karklė”, taip pat privačiuose ir miesto renginiuose, tokiuose kaip Klaipėdos laivų paradas ,,Jūros šventė”